Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové účetnictví, odložení daně

Vedení účetnictví v dnešní době vyžaduje znalosti stále se měnící legislativy a proto je dobré přenechat zpracování odborníkům. Vedeme účetnictví, jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám.

Našim klientům poskytujeme individuální přístup s podrobným rozkladem daného problému. Pokud má klient zájem o nepřetržitý přístup k aktuálnímu stavu jeho účetnictví, po dohodě nainstalujeme software a jednoduchou „obnovou dat“ může kdykoliv kontrolovat nově zpracované doklady.


Vedení účetnictví

  • Kompletní vedení účetnictví
  • Kontrola a zaúčtování dokladů
  • Vedení a sledování pohledávek a závazků
více informací

Vedení daňové evidence

  • Kompletní vedení daňové evidence
  • Vedení deníků příjmů a výdajů
  • Vedení pokladní knihy
více informací


Daně Praha

Vše co pro Vás dokážeme zařídit naleznete v sekci Služby.


Daně Praha

Kdykoliv nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře v sekci Kontakty.

Daně-Praha s.r.o. | noskova@dane-praha.cz | +420 776 023 341